Biuro Rachunkowe Ekspert s.c. - Oferta

Proponujemy szeroki zakres usług związany z obsługą małych i średnich firm oraz osób prawnych:

KSIĘGOWOŚĆ:

 • -prowadzenie pełnej księgowości (ksiąg handlowych) lub nadzór nad ich prowadzeniem u Klienta
 • -prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • -prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego
 • -prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • -prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • -prowadzenie wszelkich rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym
 • -prowadzenie spraw kadrowo-placowych
 • -wypełnianie obowiązków sprawozdawczych GUS, PFRON, Urząd Celny (jeśli takie obowiązki ciążą na zleceniodawcy)

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA w tym opracowanie i wymiana dokumentów z ZUS

 • -przygotowanie umów o pracę i umów cywilno-prawnych
 • -prowadzenie teczek osobowych, ewidencji czasu pracy, oraz kartotek wynagrodzeń pracowników
 • -sporządzanie list plac
 • -ustalanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych – pracowników (PIT-4R)
 • -sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników
 • -sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań z ZUS
 • -sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS

WSPARCIE ZARZĄDZANIA FIRMĄ

 • -reprezentujemy Klienta przed urzędami i instytucjami (Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, PFRON)
 • -pomoc przy organizowaniu mikroprzedsiębiorstw, w tym na terenach wiejskich objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich; Działanie 3.1.2. i opracowywanie wniosków pomocowych
 • -sporządzanie analiz według indywidualnych zleceń
 • -sporządzanie biznesplanów
 • -opracowanie zakładowej polityki rachunkowości w tym Zakładowego Planu Kont
 • -sporządzanie instrukcji obiegu dokumentów
 • -sporządzanie sprawozdań do Urzędu Statystycznego
 • -pomoc przy rejestracji nowej działalności
 • -przygotowywanie dokumentów wymaganych przez różne instytucje

OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

Czynności Zleceniodawcy, który podpisał umowę z naszym Biurem ograniczają się tylko do:

 • -wystawienia dokumentów sprzedaży (faktury, rachunki, wydruki z kasy fiskalnej, ewidencja sprzedaży)
 • -przyjmowania dokumentów zakupu i oznaczanie ich datą wpływu
 • -dostarczania dokumentów z poprzedniego miesiąca do 10. dnia kolejnego miesiąca
 • -kontaktu telefonicznego, pocztą elektroniczną lub osobiście w celu uzgodnienia ewentualnych niejasności
 • -udzielenia wyjaśnień w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - przy przekazywaniu dokumentów, jak również na bieżąco w miarę potrzeb
 • Dalsze czynności wykonuje już nasze Biuro. Są to między innymi:
 • -sporządzanie comiesięcznych deklaracji ZUS i przesyłanie ich drogą elektroniczna do ZUS sporządzanie odpowiednich rejestrów podatkowych (księgi rachunkowe, księga przychodów i rozchodów, rejestr sprzedaży VAT, rejestr zakupów VAT, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposarzenia i inne)
 • -sporządzanie i dostarczanie właściwych deklaracji do urzędów skarbowych
 • -prowadzenie niezbędnych dokumentów pracowniczych